Görme Engelliler

Tarihçe

TARİHÇE

ZONGULDAK MERKEZ KOZLU ALPARSLAN İLKÖĞRETİM OKULU

            Kozlu Güney Mahallesi İncirharmanı denilen mevkide 1969 tarihinde KOZLU ALPARSLAN İLKOKULU olarak eğitim- öğretime açılmıştır. (Kozlu Cumhuriyet- Kılıç- Atatürk- Attila- Cengiztopel İlkokullarından sonra 6. İlkokul olarak açılmıştır. Kozlu’ da 1969 tarihinde açılan okulumuzdan sonra 1981 yılına kadar yeni okul açılmamış olup 1981 yılında 19 Mayıs 100.Yıl İlkokulu açılmıştır.)  

            19 yıl İncirharmanı denilen mevkideki binasında eğitim- öğretime devam edilmiştir. İncirharmanı’ndaki okulun eskiden bulunduğu yerde şu anda Karaelmas Üniversitesi Hazırlık Sınıfları ve Konservatuar Bölümü bulunmaktadır. 1986 tarihinde ise şimdiki yerine Kozlu Güney Mahallesi Orkide Sokak No: 11 deki adrese taşınmıştır.

            Okulumuzun şu andaki yerinde 1965 yılında kurulan Kozlu Orta Okulu ve Kozlu Lisesi vardı. Kozlu Lisesi 1984 yılında şimdiki yeri olan Kozlu Fatih Mahallesine taşınmış, Kozlu Lisesinden boşalan binalar iki yıl boş kalmış, iki yıl sonra Okulumuz Kozlu Lisesinin boşalttığı eski binalara taşınmıştır.

            1988 yılında Kozlu Orta Okulu eski binaların birinde eğitim- öğretime başlamış olup, aynı bahçe içinde Alparslan İlkokulu ve Kozlu Orta Okulu olarak iki ayrı kurum halinde eğitim- öğretim yapılmıştır. 1996 Yılında her iki okul KOZLU ALPARSLAN İLKÖĞRETİM OKULU adı altında birleştirilmiştir.

            Kozlu Lisesi zamanından kalma eski prefabrik binaların yerine 2 katlı 12 derslikli yeni bir bina yapılarak 09.02.2004 tarihinde eğitim- öğretime başlanmıştır. Yine Kozlu Lisesi Zamanından kalma mezarlık tarafındaki iki katlı bina 1999 yılında depreme karşı güçlendirilerek bakım ve onarımı yapılmıştır. Burada 8 derslik vardır.

            Okulumuza Türk Tarihinin müstesna isimlerinden biri olan Anadolu’nun kapılarını 1071 deki Malazgirt Zaferi ile Türklere açan büyük komutan ve Selçuklu Sultanı ALPARSLAN’ ın adı verilmiştir.

ALPARSLAN HAKKINDA ANSİKLOPEDİK BİLGİ

Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı. Selçuklu Devletinin kurulmasında önemli rolü olan Horasan valisi. Çağrı Bey´in oğludur. 20 Ocak 1029’da doğdu. İyi bir tahsil gördü, sayısız zafer kazanarak mertliği ve iyi kumandanlığı ile ün saldı. Babasının ölümünden sonra Horasan valisi oldu. Amcası  Tuğrul Bey, 4 Eylül 1063’te öldüğü zaman vasiyeti üzerine Selçuklu tahtına Alparslan’ın ağabeyi Süleyman getirildi, fakat Türk beyleri buna itirazda bulundular ve Alparslan’ı hükümdar tanıdılar.

           Alparslan 27 Nisan 1064’te büyük bir törenle tahta çıktı. Amcasının vezirliğini yapan ve Süleyman’ın tahta çıkmasını isteyen Amidülmülk Kündiri’yi azledip, büyük bir devlet adamı olarak tarihe adı geçen Nizamülmülk’ü vezir tayin etti. Başına buyruk beylerle mücadeleye girişen Alparslan, hepsini bir bayrak altına toplamayı başardı. Böylece Selçuklu Devleti kuvvetlendi.

            1064 yılının sonuna doğru Alparslan, Bizans İmparatorluğu’nun üzerine yürüdü. Gürcistan’ı zaptetti. İsyan eden kardeşi Kavurd’u itaate zorladı. 1065’te Amuderya ırmağını geçti, o bölgedeki hükümdarla anlaştı. Alparslan’ın beyleri, Anadolu’da akınlar yapıp sayısız zafer kazandılar. Selçuklu Sultanının gittikçe kuvvetlenmesi Bizans İmparatorluğu’nu telaşlandırdı. İmparator Romanos Diyojenes ordusunu toplayıp sefere çıktı. Palu’ya geldiğinde Malatya’da bıraktığı ordusunun Türkler tarafından perişan edildiği haberini aldı. Geri dönmeye mecbur kaldı.

             1070 yılında Alparslan, Horasan ve Irak ordularının başında Azerbaycan’a girdi, sınırdaki kaleleri fethetti. Van Gölü´nün kuzeyinden geçerek Malazgirt önüne vardı, kale teslim oldu. Diyarbekir´den Elcezire’ye girdi, Urfa’yı kuşattı. Mısır’da birbirleriyle mücadele eden Fatımi komutanları, Alparslan’ı Mısır’ı almaya teşvik ediyorlardı. 1071 yılında Selçuklu ordusu Halep’te toplandı.

             Alparslan’ın Mısır Seferine çıktığını öğrenen Bizans İmparatoru Diyojenes son bir hamle yapmayı düşündü. Azerbaycan’a kadar giderek Türk kalelerini zapta ve Türkleri Anadolu’dan atmaya karar verdi. Rumeli’de yaşayan Peçenek ve Oğuz Türklerini de ordusuna kattı. 13 Mart 1071’de 200.000 kişilik Bizans ordusu İstanbul’dan yola çıktı. İmparator, halkına büyük zaferle dönmeyi vad etmişti. Diyojenes ve ordusu yol boyunca katliam yaparak Erzurum yoluyla Malazgirt’e ulaştı. Haleb’i teslim aldığı sırada Bizans ordusunun gelmekte olduğunu öğrenen Alparslan , Mısır Seferinden vazgeçip kuzeye doğru yola çıktı. Bizans ordusunun harekatını günü gününe haber alarak, vaziyetini ona göre ayarladı. Musul, Rakka, Urfa yoluyla Diyarbekir ve Bitlis’e ulaştı. Ordusundan on bin kişilik bir kuvvet ayırıp Ahlat’a gönderdi. Bizans kuvvetleri ile ilk çarpışma Ahlat’ta oldu. Bizanslılar bozuldu. Malazgirt’e doğru devamlı yol alan Alparslan 24 Ağustos günü Malazgirt’in doğusundaki Rahva Ovasına ulaştı. Ahlat’a gönderilen kuvvetlerin gelmesi ile kısa bir zamanda karşısına çıkmasına şaşıran Bizans İmparatoru da, ordusunu Rahva Ovasının öbür tarafında düzene koydu. Anlaşma tekliflerinin reddetilmesi üzerine savaş hazırlıkları başladı.

           26 Ağustos 1071 Cuma günü askerlerini toplayan Alparslan son derece kurnazca bir harp taktiği planlamıştı. Hilal şeklinde yaydığı ordusuyla akşama kadar Malazgirt meydanında dövüştü. Şaşkına dönen Bizans ordusu, hilalin içine düştü. 200.000 kişilik koca ordu perişan oldu. İmparator  esir edildi.

           Sultan Alparslan savaştan sonra huzuruna getirilen imparatoru, hiç ümid etmediği şekilde affetti. Bizans imparatorunun harp tazminatı ödemesi, her yıl haraç ve ihtiyac halinde Selçuklu ordusuna asker göndermesi karşılığında barış andlaşması yapıldı. Fakat Diyojenes, İstanbul’a geri dönerken, Bizanss tahtının el değiştirmesi, andlaşmayı geçersiz kıldı. Alparslan da, Selçuklu şehzadelerini Anadolu’yu fetihle görevlendirdi. Türkler, kısa zamanda Anadolu’ya hakim oldular.

          Sultan Alparslan,Malazgirt zaferinden sonra 1072 senesinde çok sayıda atlı ile Maveraünnehr’e doğru sefere çıktı. Türkleri bir bayrak altında toplamak istiyordu. Ordunun başında Buhara’ya yaklaştı. Amuderya nehri üzerinde bulunan Hana kalesini muhasara etti. Kale komutanı, batıni sapık fırkasına mensup Yusuf el-Harezmi, kalenin fazla dayanamayacağını anladı ve teslim olacağını bildirdi. Hain Yusuf, Alparslan ’ın huzuruna çıkarıldığı sırada Sultan’a hücum edip, hançer ile yaraladı. Yusuf’u derhal öldürdüler. Fakat Sultan Alparslan da aldığı yaralardan kurtulamadı. Dördüncü günü, 25 Ekim 1072 tarihinde; “Her ne zaman düşman üzerine azmetsem, Allahü tealaya sığınır, O’ndan yardım isterdim. Dün bir tepe üzerine çıktığımda, askerimin çokluğundan, ordumun büyüklüğünden bana, ayağımın altındaki dağ sallanıyor gibi geldi. “Ben, dünyanın hükümdarıyım. Bana kim galip gelebilir?” diye bir düşünce kalbime geldi. İşte bunun neticesi olarak, cenab-ı Hak, aciz bir kulu ile beni cezalandırdı. Kalbimden geçen bu düşünceden ve daha önce işlemiş olduğum hata ve kusurlarımdan dolayı Allahü tealadan af diliyor, tövbe ediyorum. La ilahe illallah Muhammedün resulullah!...” diyerek şehid oldu. Tahran yakınlarındaki Rey şehrine defnedildi. Yerine oğlu Melikşah geçti.

               Alparslan, büyük tarihi zaferlerinin yanısıra, medreseler kurmak, ilim adamlarına ve talebeye vakıf geliri ile maaşlar tahsis etmek, imar ve sulama te’sisleri vücuda getirmek suretiyle de hizmetler yaptı. İmam-ı a’zam’ın türbesini, Harezm Camii’ni ve Şadyah kalesi gibi pek çok eser inşa ettirdi. Zamanında; İmam-ı Gazali, İmam-ül-Haremeyn Cüveyni, Ebu İshak eş-Şirazi, Abdülkerim Kuşeyri, İmam-ı Serahsi gibi büyük alimler yetişmişti.

 

OKULUN GENEL DURUMU:

            Eğitim - Öğretim Durumu:

            Okulumuzda tekli eğitim uygulaması yapılmaktadır.

            Setfetler Köyü´ nün 4.5.6.7.8. sınıf öğrencileri taşımalı eğitim kapsamaındadır.

            Özel Eğitim ve Otizm Sınıfı öğrencileri taşımalı eğitim kapsamındadır.

            Öğrencilerin ihtiyaçlarını giderebilecekleri kantin vardır.

            Kozlu Dispanserine ve Çarşı Merkezine çok yakındır, ulaşımı kolaydır.

            Öğle paydosunda ve dinlenmelerde velisinin izni olmayan öğrencilerin okul dışına çıkmasına izin verilmemektedir. Velilerin izin verdiği öğrencilere resimli izin kartı hazırlanmıştır. kartı olmayanın okul dışına çıkmasına izin verilmemektedir.

            Okulumuzda rehberlik servisi ve BEP birimi oluşturulmuş olup çalışmaları yönetmelikleri doğrultusunda yapılmaktadır.

            OGYE ve TKY grupları planlamaları doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.

            Okul kitaplığı aynı zamanda Türkçe Dersi dersliği olarakta kullanılmaktadır, sınıf kitaplıkları seviyeye uygun kitaplarla donatılmaktadır.

            Okul -Aile Birliği ve Başkanı okula ve eğitime karşı oldukça duyarlı velilerden teşekkül etmiştir. Okul-Aile Birliği Başkanı Zekeriya ÇETİN her zaman okul idaresi ve öğretmenlerle iyi bir iş birliği içinde bulunmaktadır.

            Okulumuz Öğrenci Alım Sahası:

Kozlu Güney Mahallesi, İhsaniye yolu Dere içi, Kavaklık, eski Zonguldak yolu civarı , Seyfetler Köyü, Seyfetler Köyü Çatak Mahallesi (taşımalı ) olup değişik sosyal ve kültürel yapıya sahiptir.

            Öğrenci Velilerinin Ekonomik Durumları:

Büyük çoğunluğu dar gelirli aileler meydana getirmektedir. Hatta bunlardan yüzde yirmiyi teşkil edecek sayıda veli hiçbir gelirinin olmadığını beyan etmektedir. Alım sahamızdaki konutların tamamı sobalı olup büyük bir kısmı iki katlı evlerden oluşmaktadır. Kira bedelleri de Kozlu Beldesi içinde en düşük bedellerden oluştuğundan dar gelirli aileler için en ideal yerleşim bölgesini oluşturmaktadır. Sabit bir işi olan veli sayımız çok azdır.

            Başarıyı Etkileyen Faktörler :

Ailelerin ekonomik yönden dar gelirli olmaları okulun eğitim-öğretim durumunu da olumsuz yönde etkilemektedir. Öğrencilerin  yardımcı ders araç gereç temin edip kullanmaları ( ansiklopedi, bilgisayar, internet, gazete, dergi, yardımcı test kitapları, dershaneye gitme vb.) maddi imkansızlık nedeneyle azdır.okulumuz aynı zamanda taşıma merkezi bir okuldur. Öğrenci ler arasında kültür, ekonomik, sosyal ve yetiştikleri çevre bakımından çok farklılıklar olmasına rağmen, okulumuzda uygulanan, öğrenci merkezli eğitim sayesinde, öğrencilerin uyum içinde eğitim- öğretime devamları sağlanmaktadır. 

            Okula Devam Orta Öğretime Devam Durumu :

Tüm maddi yetersizliklere  rağmen genellikle okula devam sorunu bulunmamakta olup 2010 yılında İlköğretim Okulundan mezun olan öğrencilerin tamamı liseye kayıt yaptırmışlardır. Her geçen yıl öğrencilerin başarı seviyesi artarak devam etmektedir. 2010 yılında mezun olan 42 öğrencinin 25 tanesi sınavla gidilen Anadolu statüsündeki okullara yerleşmiş olup, diğerlerinin tamamı devletimizin lise birinci sınıfa giden köylerde oturan çocukları da taşıma kapsamına alması dolayısıyla liseye devam etmişlerdir.

            Okul Bahçesi, Oyun Alanı :

Okul bahçesi oldukça geniş olup içerisinde 2010 yılında Kozlu Belediyesince yapılan basketbol- voleybol-hentbol sahası vardır. Sahanın etrafı tel örgü ile örülü olup tabanı özel betonla kaplanmıştır. Okul bahçesinin tamamı renkli özel betonla kaplanmıştır. Okul bahçesi etrafı örme tel ile çevrilmiş olup okul muhafaza altına alınmıştır. Okul bahçesinin girişinde Kozlu  Anaokulu vardır. Okul bahçesi öğrencilerin oyun ihtiyacına fazlası ile yeterli gelmektedir. Diğer okullar da oyun saha ve bahçesinden yararlanmaktadır.

Bina Durumu:

Okul iki ayrı binadan meydana gelmektedir. A Blok ta idare odaları, öğretmenler odası, kazan dairesi , otizm sınıfı, özel öğretim sınıfı, ile 1.2.3.4.5. sınıflar yer almaktadırlar.

B Blokta ise 2010- 2011 eğitim – öğretim yılında Derslik Sınıfı Uygulamasına başlanmıştır. Bu binamız iki katlı olup her katta 4 adet dershane bulunmaktadır.

Her iki binada da tüm öğrencilere ayrı ayrı dolap gözleri tahsis edilmiştir. Öğrenciler dersi olmayan kitap ve ders araçlarını çanta ile taşımaktansa okuldaki dolabına bırakmaktadır. Sınıflarımızın büyük çoğunluğuna yerel imkanlarla  bilgisayar, projeksiyon cihazı ve internet bağlantısı sağlanmıştır. Ayrıca derslerin bir kısmı Bilgi Teknolojileri Laboratuarında işlenmek sureti ile teknolojinin tüm imkanları öğrencilerin hizmetine sunulmaya çalışılmaktadır. Okulumuz binaları da bahçenin olduğu gibi ferah bir şekilde eğitim- öğretim ortamı sağlamaktadır. Sınıf mevcutlarımız bakanlığımızın ulaşmayı hedeflediği öğrenci sayılarına erişmiştir.

Personel Durumu:

Okulumuzda;

1 Müdür,

1 Müdür Yardımcısı,

8 Sınıf Öğretmeni,

17 Branş öğretmeni,

1 Memur

2 Hizmetli olmak üzere toplam 30 personel görev yapmaktadır.

Ayrıca 5 özel eğitim sınıfında, 1 genel kültür derslerinde olmak üzere 4 ücretli öğretmen vardır.

Eğitim Olanakları :

Okulumuzda tekli eğitim uygulaması yapılmaktadır. Bu da öğrenciler açısından olumlu bir durumdur.

İkinci kademede derslik sınıfı uygulaması yapılmaktadır.

Bilgisayar Laboratuarı vardır.

Fen ve Teknoloji Laboratuarı vardır.

Görsel Sanatlar Dersleri kendi sınıfında işlenmektedir.

Sınıflarımız internet bağlantılı bilgisayar, projeksiyon gibi teknolojik araçlarla donatılmıştır.

Sınıf mevcutlarımız ideal sayıdadır.

Öğrenci merkezli eğitim yapılmaktadır.

Toplam kalite anlayışına uygun, etik kuralların tam olarak uygulandığı, biz merkeziyetçi bir eğitim- öğretim ortamında eğitim yapılmaktadır.

Öğrenci sosyal kulüplerin çalışmalarına büyük bir ciddiyetle ağırlık verilmektedir. Tüm öğrencilerin en az bir kulüpte aktif olarak yer almaları sağlanmıştır.

İzcilik çalışmaları yapılmaktadır.

Spor takımları kurulmuş olup çalışmalar büyük oranda okul bahçesinde yapılmaktadır.

Fen ve teknoloji kulübü ve egzersiz çalışma grubu oluşturulmuştur.

Matematik Kulübü ve Egzersiz çalışma grubu oluşturulmuştur.

İngilizce kulübü kurulmuştur.

Şiir grubu kurulmuştur.

Kurumun İhtiyaçları:

Kurumun en büyük ihtiyacı temizlik işlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için hizmetli,

Kaloriferlerin düzenli yakılması için Kaloriferci,

Toplantı ve gösterilerin rahatlıkla yapılması için çok amaçlı bir toplantı salonuna ihtiyaç vardır.

Beden Eğitimi dersinin ve spor etkinliklerinin olumsuz hava şartlarında rahatlıkla yapılabilmesi için kapalı bir oyun salonuna ihtiyaç vardır.